Презентационные материалы

Один комментарий

 1. Менің өз ойым:
  Моңғол Алтайынан табылса ол музыка аспабын топшур деп атауымыз керек. Топшурды домбыра дейтін ноғайлар мен қазақтар (араб. тунбурра-тамбурин). Алтайлықтар (алтайлықтардың Қай Қожоң деген әнінде: Екі қылды топшурым ерікпестен ойнасын -деген сөздер бар), моңғолдар,қалмақтар топшур дейді. Тывалықтарда топшулур (допшулур) бар.
  Ал бұл музыка аспабының мойынының иілгеніне қарасам домбырадан гөрі қобызға ұқсайды.
  IMHO about the “Ata dombyra with a runic inscription from the Mongolian Altai”:
    If this ancient musical instrument was found in the Mongolian Altai it is likely “topshur” and not “dombyra” ( that “dombyra” is from the Arabic “tunburra” – tambourine). The Kazakhs and the Nogais calling this as a “dombyra”. Altais, the Mongols and Kalmyks called “topshur.”
    Judging by the curved fingerboard this instrument rather “kobyz” than “dombyra”!

  Мое личное скромное мнение по поводу “Ата домбыра с рунической надписью с монгольского Алтая”:
  Если этот древний музыкальный инструмент найден в Монгольском Алтае скорее всего “топшур” а не “домбыра” (домбыра от арабского “тунбурра” – тамбурин). “Домбырой” такой инструмент называется у казахов и ногайцев. Алтайцы, монголы и калмыки называют “топшур”.
  Если судить по изогнутому безладовому грифу этот инструмент скорее кобыз чем домбыра!

Добавить комментарий